Юридичні фірми.

Юридична фірма – це організація, що утворена для надання юридичних послуг на платній основі. В Україні юридичні фірми варіюються за розмірами та кількістю видів юридичних послуг, які вони надають, і галузей права, які такими послугами охоплюються.

Майже в усіх країнах світу значну більшість компаній, що надають правові послуги, становлять маленькі юридичні фірми, що були організовані одним юристом, який в ході своєї діяльності практикує самостійно. Такі маленькі компанії спеціалізуються в одній сфері права (цивільне, кримінальне, податкове тощо), і рідко – двох чи більше. Маленькими фірмами в США та країнах західної Європи вважаються ті, що мають у своєму штаті до 50 юристів. Більші фірми (50 і вище) можуть охопити вже декілька галузей права. Зазвичай вони так і роблять, диверсифікуючи клієнтську базу та організовуючи декілька відділів з різних напрямків правової практики. У таких фірмах, як правило існують і судова практика і консалтингові послуги.

Розмір юридичних компаній залежить від попиту на їх послуги. Великі компанії за кордоном не займаються обслуговуванням фізичних осіб, а спеціалізуються на таких високоприбуткових напрямках, як: злиття і поглинання, фінансова сфера чи судові процеси великого масштабу. На даний час Україна не має великих компаній за світовою класифікацією розмірів (від 200 юристів і вище). Основною кількістю є невеликі компанії, що мають до десяти юристів у штаті, декілька працівників інших професій та кілька осіб обслуговуючого персоналу. Інші компанії мають у своєму штаті до 100 юристів і, в залежності від кількості, вважаються середніми та великими.

За напрямками діяльності юридичні фірми поділяються на вузькоспеціалізовані та універсальні (багатопрофільні). В Україні важко знайти вузькоспеціалізовані фірми – навіть приватно практикуючий юрист береться за різні галузі права. Більш менш великі фірми теж не надають послуг з усіх сфер права, обираючи декілька пріоритетних напрямків.

Якщо говорити про вибір компанії задля отримання правової допомоги у якомусь певному питанні, то він повинен бути обміркованим і зваженим. Звісно, краще звернутися юридичною допомогою до вузькоспеціалізованої фірми. В такому випадку досвід юристів у вашому питанні буде однозначно більшим, ніж у інших, і послуги будуть на відповідному рівні. Кожна галузь права має розгалужену, широку структуру, що складається із законів, та підзаконних нормативних актів, роз’яснень, інструкцій, методичних вказівок, а практична юридична діяльність подекуди потребує ще і звернення до судової практики. Отже для Вас набагато краще, щоб фірма, яку Ви обрали для отримання правової допомоги, саме спеціалізувалась на вирішенні подібних Вашому питань.

Багатопрофільні юридичні фірми позиціонують себе знавцями в усіх галузях права, але на практиці вони спеціалізуються лише на декількох, а послуги в інших надають, як то кажуть, за компанію. Якщо Ви вирішили звернутися до багатопрофільної юридичної компанії, зверніть увагу на те, які послуги для неї є основними. Розберіться, чи входить Ваше питання до галузі права, що становить пріоритетні напрямки діяльності фірми та  дізнайтеся, чи утворено в ній відповідний структурний підрозділ (наприклад відділ корпоративного чи банківського та фінансового права). Вибирайте ту юридичну фірму, в основні послуги якої входить і Ваша проблема.

Але є ще один важливий момент. Якщо подивитись на юридичну фірму простішим поглядом, то вона є просто колективом юристів, що створили юридичну особу певної організаційно-правової форми, метою якої є отримання прибутку. І справа в тому, що репутація фірми і кількість отриманих перемог не будуть гарантом позитивного вирішення саме Вашої справи. Дуже багато залежить від фахівця, що особисто буде займатися вашою проблемою. Не кількість юристів у компанії, ні її вид за галузевим критерієм не визначать її успіх у вирішенні того чи іншого питання. В будь якому випадку, юридичні фірми повинні мати кваліфікованих та досвідчених юристів.