Юридична консультація адвоката

Юридична консультація адвоката може допомогти Вам у вирішенні багатьох питань, що потребують звернення до положень чинного законодавства України. Адвокати – це кваліфіковані фахівці у галузі права, що надають юридичну допомогу на професійній основі, а також мають деякі законодавчо закріплені гарантії їх діяльності.

Як і юристи вони здійснюють захист прав, представництво законних інтересів та надають інші види правової допомоги. Адвокат може надавати будь-яку юридичну допомогу, що не заборонена законом, в тому числі: складати різні документи правового характеру, представляти інтереси у суді, перед державними органами та іншими установами і організаціями, захищати права та обов’язки у суді, надавати правову інформацію, роз’яснення з правових питань тощо.

Адвокат, окрім декількох моментів, майже нічим не відрізняється від юриста. Він, як і інші фахівці у галузі права, має вищу юридичну освіту. Але свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю надається тільки тим особам, що мають відповідний досвід роботи у сфері юриспруденції, тобто стаж. Отже, Ви хочете отримати додаткові гарантії кваліфікації спеціаліста і якості правових послуг – зверніться до адвоката.

Юридична консультація адвоката також містить аналіз правової ситуації, роз’яснення вимог законодавства щодо вирішення подібних питань, пропозиції шляхів її розв’язання тощо. Тобто, якість допомоги буде на рівні, її змістовність не буде меншою ніж у юриста. Проте, у деяких випадках краще звернутися саме до адвоката.

Якщо для отримання юридичної допомоги Вам необхідно викласти інформацію, що має для Вас особливу цінність і Ви ні в якому разі не хочете допустити її розголошення, тоді юридична консультація адвоката – це саме те, що потрібно. Адвокат за законом не має право розголошувати відомості, що стали йому відомі під час здійснення своєї професійної діяльності. Адвокатською таємницею є інформація про самого клієнта, про питання, з яких клієнт звертався за юридичною допомогою, а також зміст складених документів, порад, консультацій та роз’яснень, що були йому надані. Ці відомості не підлягають розголошенню також у випадку, якщо особі, що звернулась до адвоката, було відмовлено (у передбачених законодавством підставах) в укладенні договору про надання правової допомоги. Адвокат зобов’язаний забезпечувати умови для збереження конфіденційності отриманої інформації, тобто унеможливити доступ сторонніх осіб до неї та її розголошення. Інформація може втратити статус адвокатської таємниці тільки за письмовою заявою клієнта. Отже, юридична консультація адвоката дозволить Вам вирішити і при цьому бути спокійними щодо дотримання інформації в таємниці.

Законодавством визначено, що адвокат зобов’язаний дотримуватись правил адвокатської етики. Недотримання цього положення тягне за собою встановлену відповідальність.

Також до адвоката краще звертатися у разі виникнення питання у кримінальному праві. Сьогодні участь юристів в кримінальному процесі у якості захисників прав і законних інтересів обвинуваченого підозрюваного, підсудного, засудженого, та виправданого допускається законодавством. Проте довгий час це було не зажди так і на сьогодні вже склалась практика, що такі функції виконують переважно адвокати. Тож, у адвокатів набагато більше досвіду участі в кримінальних справах в якості захисників. А, отже, якщо Вам необхідна правова інформація з питання, що торкається саме кримінального законодавства, юридична консультація адвоката підійде найкраще.

Виходячи із вищевикладеного консультація адвоката не відрізняється від консультації юриста. Є тільки деякі відмінності у законодавчо закріплених гарантіях діяльності адвоката і наявності у нього більшого досвіду у деяких питаннях певних галузей права.