Види юридичних послуг

Після переходу України до ринкової економіки юридичні послуги стали  затребуваними. Як результат, вони стали поширеними і розділились на багато різних видів. На даний час в Україні можна отримати будь-які види юридичних послуг: від простої усної консультації до написання плану санації підприємства-боржника.

Якщо ознайомитися з діяльністю юридичних компаній, можна побачити такі основні види юридичних послуг:
    надання усних та письмових юридичних консультацій;
    аналіз та складання договорів;
    написання процесуальних документів, а також різноманітних листів, скарг та заяв;
    створення (державна реєстрація), реорганізація, ліквідація підприємств;
    захист прав та законних інтересів в судах (місцевих, господарських, адміністративних тощо);
    представництво інтересів в державних органах, установах, організаціях і перед іншими юридичними (та фізичними) особами;
    забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності;
    реєстрація торгівельних марок;
    отримання ліцензій та документів дозвільного характеру;
    супровід операцій з нерухомістю тощо.

Тобто тут, під поняттям «види юридичних послуг» маються на увазі певні послуги, оскільки перш за все юридичні послуги – це діяльність фахівців галузі права, що спрямована на досягнення визначеного результату для задоволення потреб клієнтів. Надання таких послуг передбачає отримання клієнтом відповідного результату: правового аналізу справи, дозвільного документу, складеного договору тощо.

Юридичні послуги можна поділити на види не тільки за предметним критерієм, а й, за галузями права. Отже, є такі види юридичних послуг: цивільні, господарські, адміністративні, авторські, банківські, екологічні, конституційні, житлові, корпоративні, кримінальні, митні, міжнародні, морські, повітряні, податкові, земельні, сімейні, трудові, фінансові тощо. Юридичні послуги можуть охоплювати одну або декілька галузей права. Так, наприклад, складання позовної заяви про визнання авторства охоплює одразу дві галузі права: цивільного та авторського. В такому випадку норми законодавства, що регулюють такі правовідносини містяться у законі про авторські права та Цивільному Кодексі, а порядок подання позовної заяви до суду регулюється також Цивільним процесуальним кодексом України.

Якщо критерієм поділу встановити замовника правової допомоги, то отримаємо наступні види юридичних послуг.
1. Послуги, що надаються фізичним особам. Така правова допомога надається для вирішення трудових, житлових, сімейних, тобто – всіх цивільних спорів. Складається в основному із надання письмових та усних консультацій, представництва і захисту прав, свобод та інтересів у судах.
2. Послуги, що надаються юридичним особам та фізичним особам, як суб’єктам підприємницької діяльності. Тут юридичні послуги надаються з питань ведення господарської діяльності та можуть охоплювати майже всі галузі права: цивільну, господарську, корпоративну, податкову, банківську, фінансову тощо.
3. Послуги державним органам та громадським організаціям. Такі юридичні послуги можуть включати як правову допомогу у питаннях ведення господарської діяльності, метою якої не є отримання прибутку, так і допомогу у питаннях здійснення їх безпосередньої діяльності.

Юридичні послуги можуть також поділятися на оперативні та стратегічні. Оперативні спрямовані на вирішення поточних питань, тобто – це правова допомога, що дозволяє вирішити проблемні ситуації, що вже утворились. Стратегічні юридичні послуги визначають оптимальні (з правової точки зору) шляхи розвитку підприємства та його діяльності.

Різноманітність видів правової допомоги безпосередньо залежить від розвитку самої юриспруденції. Хоча, з часів римської імперії юриспруденція не зазнала великих змін, розвиток економіки зумовив появу нових понять у торгівельних відносинах: торгівельні марки, ліцензії. Отже, і до видів юридичних послуг включили правову допомогу в цій сфері: отримання ліцензій, дозвільних документів, реєстрації торгівельних марок та інші.

Ускладнення суспільного життя призводить до появи нових правил поведінки та складення відповідних нормативних положень, що такі правила регулюють, отже види юридичних послуг будуть постійно доповнюватись.