Послуги адвоката

Іноді, щоб захистити себе чи свої інтереси, необхідна юридична допомога. Для цього можна звернутися до юриста чи адвоката. Та в чому відмінність? Всі спеціалісти у сфері права мають вищу юридичну освіту, чому ж в деяких випадках послуги адвоката мають перевагу перед послугами юриста?

По-перше, адвокат – це спеціаліст, у якого є практичний досвід роботи в правовій сфері. Законодавством передбачено, що особа не може займатися адвокатською діяльністю, якщо в неї немає мінімум двох років практики в галузі права. Також, для отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю кандидат повинен шість місяців проходити стажування. Тож, навіть якщо Ви звернетесь до спеціаліста, який буквально вчора отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, його послуги, як послуги адвоката-професіонала, будуть на належному рівні.

По-друге, на відміну від юристів, адвокати зобов’язані дотримуватись присяги, що була складена ними перед отриманням свідоцтва. Присяга вимагає від адвокатів додержання принципів законності, верховенства права, конфіденційності, незалежності,  правил адвокатської етики, надавати правову допомогу відповідно до положень Конституції України та інших законів держави, виконувати з високою відповідальністю професійні обов’язки тощо. За недотримання складеної присяги адвокат несе встановлену законодавством відповідальність. Юрист, на відміну від адвоката, несе відповідальність тільки перед клієнтом та своїм сумлінням.

По-третє, рівень професійної підготовки майбутнього адвоката перевіряється. Задля отримання свідоцтва на право надавати послуги адвоката кандидат зобов’язаний скласти кваліфікаційний іспит. Такий іспит проводиться задля виявлення рівня теоретичних знань у галузі права та наявності практичних навичок застосування закону. Іспит проводиться кваліфікаційною палатою відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Адвокатури. Програма такого іспиту, порядок його складення та методика оцінювання знань та навичок майбутніх адвокатів затверджується Радою адвокатів України.

По-четверте, за практикою адвоката ведеться контроль з боку кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Адвокатури. Комісія здійснює дисциплінарне провадження стосовно адвоката та приймає рішення про зупинення чи припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

По-п’яте адвокат захищений законодавчо встановленими гарантіями, які відсутні у юристів, що працюють на підприємствах чи юридичних фірмах. Так, законодавством про адвокатську діяльність забороняється: втручатися та утворювати перешкоди для здійснення адвокатом своєї професійної діяльності; вимагати від нього або його помічників (та інших осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах) надання відомостей, що становлять адвокатську таємницю; проводити огляд, витребування, розголошення чи вилучення документів, що пов’язані із адвокатською діяльністю; втручання у приватне спілкування з його клієнтами тощо.

По-шосте, за неналежне виконання своїх обов’язків (надання правової допомоги) адвокат несе дисциплінарну відповідальність. Послуги адвоката повинні надаватись з додержанням законодавчо встановлених принципів цієї діяльності.

Адвокату забороняється використовувати свої права проти прав та законних інтересів клієнта, розголошувати адвокатську таємницю чи використовувати відомості, що її становлять, у своїх інтересах або інтересах інших осіб, відмовлятися від надання правової допомоги (крім встановлених законом випадків).

Підставами для притягнення адвоката до відповідальності є порушення присяги, порушення правил адвокатської етики, невиконання чи неналежне виконання професійних обов’язків, розголошення таємниці чи вчинення дій, що безпосередньо призвели до її розголошення, чи порушення інших обов’язків адвоката, що встановлені законодавством України.

Адвокатура України проводить всі необхідні заходи задля підтримання та контролю здійснення адвокатами своєї діяльності на високому професійному рівні. Якщо Вам потрібна юридична допомога і вина знаєте, куди звернутись, послуги адвоката – це гарне рішення!