Надання юридичних послуг в Україні.

Надання юридичних послуг в Україні здійснюється як фізичними так і юридичними особами: приватно практикуючими юристами, адвокатами, адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та іншими юридичними компаніями різних організаційно-правових форм.

Звернувшись до юриста чи юридичної фірми можна отримати майже всі види правових послуг, зокрема:

—  усні і письмові консультації та пояснення з юридичних питань, правову інформацію щодо положень та вимог чинного законодавства з певного питання;
—  написання скарг, заяв, листів, складання договорів, процесуальних та інших документів;
—  представництво прав та законних інтересів у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, у судах та інших державних органах;
—  представництво прав та законних інтересів в органах місцевого самоврядування;
—  комплексне правове обслуговування діяльності підприємств, установ та організацій чи господарської діяльності фізичних осіб;
—  реєстрація фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб;
—  реєстрація торгівельних марок;
—  супровід операцій з нерухомістю тощо.

Є такі види правових послуг, які за законодавством можуть надавати лише нотаріуси. Так, до виключної компетенції нотаріусів відноситься:

—  посвідчення правочинів;
—  видання дублікатів нотаріальних документів (які зберігаються у нотаріуса);
—  засвідчення справжності підпису людини на документах;
—  засвідчення вірності копій будь-яких документів, а також виписок з них;
—  засвідчення вірності перекладу тексту документу з однієї мови на іншу;
—  провадження опису майна, визнаної безвісно відсутньою;
—  накладення (зняття) заборони відчуження нерухомого майна і транспортних засобів, що за законом підлягають державній реєстрації тощо.

Надання юридичних послуг – це цивільно-правові відносини, що виникають на підставі відповідного договору (надання послуг та/або доручення).
Договір про надання юридичних послуг можна укласти і в усній, і в письмовій формі. В основному такий договір укладається у письмовій формі. Він може укладатися і в спрощеній письмовій формі, наприклад, складати лише рядок у відомості. Таку форму укладення договору застосовують у своїй професійній діяльності нотаріуси. Договір про надання юридичних послуг в усній формі можна укласти у разі, якщо це тільки разова консультація або юридична допомога надається безкоштовною. Договори, що укладаються особами, які надають юридичні послуги на комерційній основі, повинні відповідати загальним нормативним положенням Цивільного кодексу України.

Цивільним кодексом передбачено матеріальну відповідальність юристів. До таких правовідносин застосовуються загальні положення щодо надання послуг, що визначають: збитки, заподіяні клієнту неналежним виконанням договору (або взагалі його невиконанням) підлягають відшкодуванню юристом в повному обсязі (тільки у разі наявності його вини), якщо інше не встановлено укладеним між ними договором. Юрист, що порушив договір про надання правових послуг, відповідає за таке порушення тільки якщо не доведе неможливість належного виконання договору внаслідок непереборної сили, якщо, знову ж таки, інше не визначене договором.

Юридичні особи, що створені у формі товариства з обмеженою відповідальністю, несуть відповідальність у межах розміру свого статутного фонду, повні товариства – всім своїм майном. Фізичні особи несуть відповідальність всім своїм майном, тобто тим, що належить їм на праві власності, окрім тієї частини на яку не можна звернути стягнення відповідно до закону.

Юридичні послуги в Україні також надають державні органи, громадські організації та інші установи, що були створені для безкоштовної правової допомоги громадянам. Останнім часом в Україні почала з’являтись практика надання юридичних послуг probono– безкоштовних правових послуг, спрямованих на розвиток потенціалу громадян шляхом підвищення правової їх обізнаності. Практика probonoє поширеною в США та Великобританії, де безкоштовну юридичну допомогу надають особам, які не можуть її оплатити. В нашій державі юридичні фірми майже не мають такої практики, проте безкоштовну допомогу надають юридичні клініки, центри правової інформації та консультації, офіси громадського захисту тощо.