Хто може бути адвокатом?

Адвокатська діяльність має велике значення у правовому суспільстві. Ця незалежна професійна діяльність спрямована на захист інтересів людини та надання різних видів правової допомоги. Україна, як демократична, соціальна, правова держава закріплює Конституцією право кожної людини на правову допомогу і інститут адвокатури надає змогу кожному громадянину її отримати у разі необхідності.

Та хто може бути адвокатом? Захист законних прав та інтересів справа не легка і вимагає певних знань і здібностей. Також майбутній адвокат, в силу специфіки професії, має відповідати деяким вимогам. Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, хто може бути адвокатом.

Перш за все зазначимо, що адвокатська діяльність – це професійна діяльність. Хто може бути адвокатом без відповідної освіти та досвіду роботи? Стаття 6 вищевказаного закону встановлює, що адвокатом може бути людина, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою та має досвід (стаж) роботи в юридичній сфері не менше двох років.Стаж роботи в галузі права рахується тільки після здобуття особою повної вищої юридичної освіти.

Якщо Ви студент п’ятого курсу вищого навчального закладу, але працюєте за освітою з третього (тобто два роки), то бути адвокатом Вам все одно ще рано. Для отримання свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю необхідно відпрацювати в юридичній мінімум два роки вже після закінчення ВУЗу. У разі здобуття вищої освіти в іноземній державі, вона повинна бути визнана в України в установленому порядку.

Потенційний адвокат повинен скласти кваліфікаційний іспит та пройти стажування. Кваліфікаційний іспит виявляє рівень теоретичних знань в галузі права адвокатської етики та історії адвокатури у кандидата, а також практичні навички у застосуванні закону.

Особі, яка склала даний іспит, видається відповідне свідоцтво, що дійсне протягом трьох років з дня його складення. Тільки після отримання даного свідоцтва кандидат може переходити до іншого етапу – стажування.

Такий вид підготовки до адвокатської діяльності триває шість місяців і може здійснюватись у вільний від роботи час. Особи, які мають стаж роботи помічника адвоката не менш як один рік (за два останні роки на момент подання заяви про складення кваліфікаційного іспиту) від проходження стажування звільняються.

Стажування проходить під керівництвом адвоката, що був направлений радою адвокатів регіону. Порядок проходження стажування, його програма та методика оцінювання затверджується Радою адвокатів України.

Результат проходження стажування оцінюють рада адвокатів регіону на основі звіту про оцінку стажування, наданим її керівником. У разі незадовільної оцінки рада має право продовжити стажування кандидата від одного до трьох місяців. Якщо програма стажування була повністю виконана, рада приймає рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Адвокатом повинна бути високоморальна людина щоб здійснювати свою професійну діяльність на принципах конфіденційності, законності, незалежності та верховенства права.

Законом » Про адвокатуру та адвокатську діяльність » також чітко встановлено не тільки хто може бути адвокатом, але і те, які особи не можуть займатися адвокатською діяльністю. Так, бути захисником прав та інтересів не можуть бути:
1. визнані судом недієздатними чи обмежено дієздатними;
2. ті особи, що мають непогашену чи незняту судимість за злочини встановленої тяжкості;
3. позбавлені права займатися адвокатською діяльністю;
4. звільнені з посади прокурора, судді, нотаріуса, слідчого, з державної служби за порушення присяги або вчинення корупційного  правопорушення.

Перед отриманням свідоцтва про право зайняття адвактською діяльністю, кандидат повинен скласти присягу, текст якої визначено у частині 2 статті 11 вищевказаного закону. Особі, що склала присягу (текст якої власноручно підписується), у день її складення безоплатно видається свідоцтво. Дане свідоцтво, як і посвідчення адвоката є безстроковими, та віком особи, що їх отримала, не обмежуються.