Адвокатура України

Перша стаття Конституції України проголошує, що наша держава є правовою країною і кожний її громадянин має право на правову допомогу та вільний у виборі свого захисника. Для виконання цих положень та забезпечення зазначених прав людини в Україні було створено інститут адвокатури.

Адвокатура України – це недержавний інститут, який існує для забезпечення надання професійної правової допомоги. Під правовою допомогою тут перш за все слід розуміти захист прав та інтересів людини, представництво у суді та державних органів виконавчої влади. Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено принципи організації адвокатури та здійснення адвокатської діяльності.

Перші положення даного закону визначають, що адвокатура України насамперед  незалежна від органів державної влади та місцевого самоврядування. Вона є самоврядним інститутом, що самостійно вирішує питання своєї діяльності відповідно до норм вищевказаного закону. Законодавче закріплення цього положення є дуже важливим для організації його роботи.

Права та законні інтереси людини захищаються не тільки від їх порушення іншими громадянами, а і від незаконних дій державних органів, органів місцевого самоврядування (чи їх посадових осіб), тому відсутність тиску та впливу з боку цих органів забезпечує адвокатам здійснення своєї роботи дотримуючись встановлених законом принципів.

Адвокатська діяльність, насамперед, незалежна діяльність у сфері права. Надання результативної правової допомоги клієнтам може відбуватися лише на цій основі. Держава в свою чергу зобов’язана створювати умови для діяльності адвокатури та забезпечувати дотримання гарантій її діяльності.

Адвокатура України – це самоврядна організація, яку складають всі адвокати, що здійснюють свою діяльність на законних засадах. Адвокатура України діє на принципах верховенства права, незалежності, конфіденційності та законності.

Для забезпечення професіонального рівня надання правової  допомоги до адвокатів висунуто певні вимоги щодо їх освіти та досвіду роботи. Тільки та людина, що склала кваліфікаційний іспит, на належному рівні пройшла стажування та склала присягу, може отримати свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю.

Для відстоювання своїх позицій у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями Адвокатура України потребувала відповідного представництва. Для цього було утворено Національну асоціацію адвокатів України.

Асоціація об’єднує всіх адвокатів, тобто її членами стають всі особи, що отримали адвокатське свідоцтво. Асоціаціє є не інститутом, а юридичною особою, що діє через свої організаційні форми.

Ними є: конференція адвокатів регіону, рада адвокатів регіону, рада адвокатів України, з’їзд адвокатів України. Також, для здійснення адвокатського самоврядування утворено кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та ревізійні комісії.

Національна асоціація адвокатів України вживає заходів щодо захисту професійних  прав адвокатів, забезпечує гарантії їх спеціалізованої діяльності, забезпечує дотримання високих стандартів в професії адвокатів, а також виконує інші функції відповідно до вимог закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Національна асоціація відповідно до закону має чітку структуру її органів.
Вищим органом в Автономній Республіці Крим, областях, а також у містах Києві і Севастополі є конференція адвокатів регіону. У період між проведенням даних конференцій функції адвокатського самоврядування виконує рада адвокатів відповідного регіону, що підконтрольна конференції як вищому органу.

Завданнями Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є визначення рівня фахової підготовленості кандидатів на отримання адвокатського свідоцтва та  вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів.

Ревізійні комісії було утворено з метою контролю за фінансово-господарською діяльністю Ради адвокатів відповідних регіонів, що підконтрольні конференції адвокатів цих регіонів.

Для обліку чисельності адвокатів України ведеться Єдиний реєстр, що забезпечує зберігання всієї необхідної інформації.