Адвокати

Адвокат – це фахівець у галузі права, що здійснює свою професійну діяльність на підставах та у порядку, передбачених відповідним законом про адвокатуру. Юрист також є фахівцем у галузі права, проте між ними є деякі відмінності.

Як юристи, так і адвокати є особами, що мають вищу юридичну освіту та можуть надавати допомогу по цивільним, кримінальним, адміністративним, господарським та іншим категоріям справ. Але адвокат, на відміну від юриста, є не просто спеціалістом з вищою юридичною освітою. Для отримання адвокатського статусу юристу потрібно пройти доволі складний та тривалий шлях: скласти кваліфікаційний іспит, пройти стажування, присягнути у дотриманні правил етики та принципів адвокатської діяльності, і вже після цього отримати відповідне свідоцтво. Свідоцтво адвоката можуть отримати далеко не всі бажаючі. За статистикою кваліфікаційні іспити складають тільки половина кандидатів. Отже, дане свідоцтво є одночасно і деякою гарантією кваліфікації особи в юриспруденції… Хоча і не тільки кваліфікації. Законодавством встановлено принципи, на яких здійснюється адвокатська діяльність: законність, верховенство права, конфіденційність, незалежність та уникнення конфлікту інтересів. Адвокати зобов’язані дотримуватись даних принципів і правил адвокатської етики.

Адвокати, на відміну від юристів, мають деякі привілеї в юридичному світі. Вони, як і юристи, допускаються до участі у кримінальній справі у якості захисників. Такі повноваження підтверджуються свідоцтвом про право зайняття адвокатською діяльністю та угодою/дорученням від клієнта на участь у справі. Підтвердження права юриста на участь у справі проходить складніше. Окрім доручення від клієнта, його повноваження (як захисника) повинні бути підтверджені документами, що визначені спеціальним законом, за яким юристам надано відповідне право брати участь у кримінальному судочинстві. При вирішенні питання щодо наявності у юристів повноважень на здійснення захисту в кримінальній справі суду належить з’ясувати, який закон надає йому право брати участь у справі в якості захисника.

Адвокати у своїй професійній діяльності мають право вчиняти будь-які дій, що необхідні для виконання договору надання правової допомоги (звісно, крім тих, що заборонені законом, правилами адвокатської етики чи самим договором).
Так, адвокати мають право:
—  звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, інших установ, підприємств, організацій, громадських об’єднань (чи інших юридичних чи фізичних осіб) з адвокатськими запитами, у тому числі і щодо отримання копій документів;
—  ознайомлюватися на підприємствах в організаціях та установах з документами та матеріалами, необхідними для здійснення адвокатських функцій;
—  посвідчувати зроблені ним копії з документів у справах, які він веде (окрім випадків, встановлених законодавством);
—  збирати відомості про факти, які можуть бути використаними у якості доказів;
—  в установленому законодавством порядку опитувати осіб (за їх згодою), отримувати і вилучати речі, а також документи і їх копії, ознайомлюватись із ними  тощо.

Також адвокати відрізняються від інших фахівців у галузі права не тільки колом своїх повноважень. Законодавством встановлено ряд професійних обов’язків та заборон для них. Наприклад, під час здійснення своєї професійної діяльності адвокат зобов’язаний: дотримуватись складеної присяги та правил адвокатської етики, повідомляти клієнта про виникнення ситуації конфлікту інтересів, виконувати рішення відповідних органів адвокатського самоврядування. Адвокатам забороняється без згоди клієнтів розголошувати відомості, які становлять адвокатську таємницю, використовувати такі відомості у своїх інтересах, чи інтересах інших осіб, використовувати свої права всупереч  правам клієнтів, займати правову позицію у справі всупереч їх волі, відмовлятися від надання правової допомоги тощо.

На практиці виходить, що кожний адвокат – це юрист, але юрист не завжди одночасно є адвокатом. Враховуючи особливості діяльності адвоката, у разі виникнення необхідності звернутися за правовою допомогою для вирішення нестандартних ситуацій, іноді краще звернутися саме до адвоката, а не юриста.