Адвокат України

Україна є правовою демократичною державою, принаймні за Конституцією, тож права і свободи її громадян проголошено одними із найвищих соціальних цінностей. Надання гарантій існування цих цінностей та їх захист є одним із найважливіших напрямків діяльності держави.

Для цього було створено інститут адвокатури, який забезпечує здійснення захисту прав громадян України та надання іншої правової допомоги.

Кожен адвокат Харкові, що має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, є частиною цього правового інституту та зобов’язаний здійснювати свою діяльність на принципах незалежності, законності і верховенства права.

Адвокатська діяльність – професійна діяльність, тому до кандидатів на отримання свідоцтва спеціальним законодавством про адвокатуру пред’явлено особливі вимоги. Так, адвокатом може бути особа, що має вищу юридичну освіту, вільно володіє державною мовою та має відповідний стаж роботи в правовій сфері.

Для отримання свідоцтва майбутньому адвокату необхідно скласти кваліфікаційний іспит та пройти стажування. У разі отримання позитивних результатів, кандидат складає присягу адвоката України та отримує свідоцтво, що затверджує його право займатися даною діяльністю.

Послуги у сфері права є складною інтелектуальною працею, тож встановлення даних вимог є необхідністю. Адвокат України здійснює такі види діяльності, як:
— надання роз’яснень і консультацій з правових питань;
— складення процесуальних документів та інших документів юридичного характеру;
— захист законних інтересів, прав та свобод підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, засуджених тощо;
— супровід діяльності фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
— представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в усіх судах, що складають судову систему України, перед державними органами чи іншими фізичними та юридичними особами тощо.

Адвокат України має право представляти інтереси фізичних, юридичних осіб, органів державної влади та, навіть, самої держави в іноземних та міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законами іноземних держав чи міжнародними договорами.Також він може здійснювати інші види адвокатської діяльності, які не заборонені законом.

Адвокат України повинен бути високоморальною людиною та дотримуватись правил адвокатської етики. Наявність суперечності між його особистими інтересами та професійними обов’язками є неприпустимою. Ніщо не повинно впливати на об’єктивність та неупередженість адвоката під час виконання ним професійних обов’язків.

Про це особливо наголошує присяга, яку складає кожен кандидат перед отриманням свідоцтва. Звільнення з державної служби та визначених у законі посад (суддя, прокурор, нотаріус) за порушення присяги, яку вони складали при отриманні цих посад є підставою для відмови у наданні свідоцтва протягом трьох років з дня їх звільнення.

Також законом встановлено випадки, коли особа не може бути адвокатом, навіть у разі, якщо вона відповідає всім іншим вимогам щодо знань та досвіду роботи у сфері права.

Так, Адвокат України не може мати непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, який Кримінальним кодексом України кваліфікується як тяжкий, чи особливо тяжкий, або злочин середньої тяжкості, якщо за нього встановлене покарання у виді позбавлення волі на будь-який строк.

Вчинення корупційного правопорушення перешкоджає отриманню свідоцтва протягом трьох років. Визнання людини судом недієздатною чи обмежено дієздатною, також позбавляє її права займатися цією діяльністю.

Адвокат в Україні може здійснювати свою діяльність як індивідуально (тобто без створення юридичної особи, як, наприклад, адвокатське бюро) так і перебуваючи у складі учасників адвокатського об’єднання. Також він має право наймати собі помічників, що мають вищу юридичну освіту та відповідають іншим вимогам вищевказаного закону.

Задля підтримання належного рівня надання адвокатами своїх послуг законом передбачено дисциплінарну відповідальність. Невиконання своїх професійних обов’язків, порушення присяги чи правил адвокатської етики можуть тягнути за собою зупинення чи позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокатура в Україні — це останній рубіж правової держави, а ефективність роботи адвокатів є показником дійсного рівня захисту громадських прав і свобод людини у державі!