Адвокат – представник потерпілого

Адвокат як представник потерпілого надає допомогу, важливість якої важко переоцінити. Почнемо з того, що кожна людина може стати жертвою протиправного діяння з боку інших осіб.

В такому випадку вона може зазнати фізичної, моральної та майнової шкоди, відшкодування якої є справою нелегкою, неприємною та довготривалою у часі. Законодавством встановлено, що потерпілий має право на відшкодування всієї шкоди, що була заподіяна йому протиправними діями злочинця, та у житті це право необхідно ще відстояти.

У разі визнання особи потерпілим (в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України), вона набуває певних прав у кримінальному процесі. З цього моменту вона стає учасником кримінального процесу та набуває право мати свого представника.

Так потерпілий має право подавати докази, знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати скарги на дії слідчого, прокурора, суду, особи, що провадить дізнання, подавати скарги на ухвали чи вирок суду тощо. Потерпілий вправі давати показання у кримінальній справі та брати участь в судових дебатах.

Також він, у випадку наявності загрози його життю, здоров’ю та майну, має право на забезпечення фізичної безпеки. Окремо зазначимо що юридичні особи не можуть бути потерпілими за кримінальним процесуальним законодавством і у разі заподіяння їм майнової шкоди вони мають право брати участь у справі як цивільні позивачі.

Ефективним засобом захисту своїх прав та законних інтересів є участь адвоката. Окрім законних представників та близьких родичів представником потерпілого (а також цивільного позивача та відповідача) може бути також адвокат. Вибір професіонала для цієї роботи є правильним рішенням.

Пройти самостійно через кримінальний процес та скористатися вчасно та в повному обсязі всіма своїми правами людині без відповідної підготовки дуже важко. Ось чому так важливо отримати допомогу професіонала, навіть якщо вона обмежується здійсненням лише представницьких функцій.

За кримінальним законодавством тільки під час судового розгляду справи потерпілий має цілу низу прав для захисту своїх законних інтересів: давати показання, заявляти відводи, клопотання, висловлювати свою думку щодо клопотань інших учасників справи, давати пояснення щодо досліджуваних судом обставин кримінальної справи, ставити запитання свідкам, експертам, спеціалістам чи самій підсудній особі, брати участь в огляді речових доказів, документів та місця вчинення злочину, у випадках, встановлених законодавством, підтримувати обвинувачення.

При ознайомленні з матеріалами справи (з моменту закінчення попереднього слідства) потерпілий (його представник) має право робити виписки із справи і заявляти клопотання про доповнення слідства.

У кримінальному процесі потерпілий здійснює функцію обвинувачення, оскільки він безпосередньо зацікавлений в тому, щоб вчинений проти нього злочин був розкритий, особа, що його вчинила, була притягнута до кримінальної відповідальності, а шкода, завдана йому протиправними діями, була відшкодована в повному обсязі.

Адвокат, як представник потерпілого, користується тільки його процесуальними правами і своїх особливих процесуальних прав (як захисник) він не має. Тобто адвокат (представник потерпілого) не є самостійним учасником кримінального процесу і діє поряд з потерпілим чи заміняє його. Важливо, що адвокат (представник потерпілого) не має права діяти на шкоду своєму довірителю.

Зазначимо, що не кожен адвокат може бути представником потерпілого у процесі. Так, особа не має права здійснювати свою представницьку діяльність у разі, якщо вона допитувалася або підлягає допиту як свідок, або є родичем будь-кого зі складу суду або обвинувача.

У разі наявності вищевказаних обставин адвокат повинен відмовитись від виконання своїх представницьких обов’язків в такій справі. Якщо ж він не відмовився, його може бути усунено від участі у справі прокурором, слідчим чи судом.

Якщо Ваша доля не минула такої неприємності як отримання фізичної, моральної чи майнової шкоди та участі кримінальному процесі, зверніться до професіонала. Адвокат, як представник потерпілого, допоможе пройти Вам скрізь кримінальний процес з найменшими емоційними переживаннями.